Vochlická rozhledna

Romantická rozhledna ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky.

Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 km jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně v nadmořské výšce 444 m n. m. Má výšku asi 15 m, přičemž její vyhlídková plošina je ve výšce cca 11m.

Rozhledna byla postavena v roce 1881 Klubem českých turistů, který se při její stavbě inspiroval červenými věžemi na erbu Lubence. Aby dosáhli dokonalé totožnosti vzhledu, použili při stavbě kromě místního materiálu (čedič s křemenem) také cihlyčervený pískovec. Rozhlednu vystavěli se středovým sloupem a na něm ukotveným točitým schodištěm. Ochoz zdí byl odvodňován hliněnými chrliči a vrchol obvodové zdi tvořilo cimbuří.

Protože o rozhledně a její historii nejsou dochovány téměř žádné zprávy, vznikly ještě další teorie o jejím vzniku a původní funkci. Podle jedné z nich byla vybudována ve druhé polovině 19. století jako romantická vyhlídka v rozsáhlém anglickém parku náležejícím k zámečku v Mlýncích, který tehdy vlastnili bratři Bauernreutherové. Podle jiného tvrzení byla postavena ve středověku spolu s nedalekou tvrzí Lina, aby chránila solnou stezku.

Věž neměla původně zastřešení a během dvou světových válek, kdy zároveň došlo k téměř úplné výměně původního obyvatelstva, začala chátrat a upadla v zapomnění. V roce 2007 se naštěstí této polozřícené romantické stavby ujala skupina místních nadšenců, především kolem „Občanského sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí“, a rozhodla se ji zachránit. Práce probíhaly od jara 2007 za pomoci sponzorů a celé řady dobrovolníků a nadšených příznivců. Oficiální otevření vochlické rozhledny se uskutečnilo 28. srpna 2010.