Valečská křížová cesta

Nově obnovenou barokní křížovou cestu si můžete projít pěší procházkou až na návrší Kalvárie, kde se Vám otevře krásný výhled. Pokud chcete podniknout delší výlet, můžete dále pokračovat přes vyhlídku Jinotaj až ke zřícenině Neuhaus.

Začátek nově obnovené křížové cesty naleznete hned za Valčí, v zatáčce silnice vedoucí od zámeckého kostela Nejsvětější Trojice směrem k Vrbici. Cestou po silnici projdete kolem větší části kapliček, které pak pokračují nalevo na louce nad svahem zarostlým křovisky. Za čtrnáctým zastavením se nachází sousoší z Ukřižování (zatím bez ústřední sochy Krista) kde se vám také otevře krásný výhled na celou Valeč.  

Barokní valečskou křížovou cestu nechal zhotovit pravděpodobně v první polovině 18. století Jan Ferdinand Kager hrabě z Globenu. Její vysvěcení se uskutečnilo 15. září 1741. Jednotlivá zastavení, která nahradila původní dřevěné kříže, byla zhotovena z červeného pískovce a natřena. V obdélném vpadlém poli v horní části každého zastavení se nacházela barokní malba provedená na kovovém podkladě, kterou chránila kovová otevírací mříž. Součástí křížové cesty bylo také sousoší Ukřižování, které pravděpodobně zhotovil Antonín Braun, synovec Matyáše Bernarda Brauna.

Tato původní křížová cesta po roce 1945 postupně zanikla a zachovaly se z ní jen relikty kapliček, torzo sv. Jana Evangelisty a sochy Panny Marie a Máří Magdalény. V roce 2016 vypracovala architektonická kancelář Stockwerk projekt její obnovy, na který se nakonec podařilo získat finanční prostředky od Ministerstva zemědělství i obce Valeč. Téhož roku byla křížová cesta z větší části obnovena podle všech dostupných pramenů, literatury, kreseb i dochovaných částí.

Jednotlivé kapličky jsou zhotoveny z umělého kamene, přičemž do některých z nich se zakomponovaly dochované části zastavení barokních a jedno ze zastavení je původní celé. Výdusky originálů soch představující Pannu Marii, sv. Jana EvangelistuMáří Magdalénu byly osazeny na původní uměle zbudovanou ostrožnu s opěrnou zídkou. Do budoucna ještě zbývá dokončit malby, jež budou umístěny do kapliček, a sochu ukřižovaného Krista.