Zřícenina Neuhaus

Ke zřícenině Neuhaus dojdete od zámeckého parku přes nádhernou vyhlídku na Jinotaji. Poté můžete dále pokračovat ve výletě po upravené cestě lesem okolo Valče.

Zřícenina Neuhaus se nachází na vrcholu kopce vzdáleném cca 1 km od zámku Valeč v nadmořské výšce 713 m n. m. Už od doby barokní, kdy tato stavba vznikla, se stala oblíbeným výletním místem. Zajímavá je také její původní funkce; nedávný archeologický průzkum odhalil, že Neuhaus byl v minulosti barokní poustevnou. Žil zde patrně i poustevník, který představoval pro zámeckou šlechtu jakousi „atrakci“. To, že se nejednalo o světskou stavbu dokládá zároveň i její situování nejenom na hlavní ose vedoucí k západnímu průčelí zámku, ale také na ose směřující k průčelí zámeckého kostela Nejsvětější Trojice. K poustevně přiléhala zahrada a rybníček s malým ostrovem (tzv. „Neuhausinsel“), na němž stával altánek.

V kronice K. Lorenze se uvádí, že toto místo bylo na konci 19. století krajinářsky upraveno a udržováno hrabětem Vincentem Thurn Valsassinou. Od zříceniny se dalo k rybníčku přijít po udržované cestě a na ostrov pak vedla dřevěná lávka. Na ostrově byla pod převislým jasanem umístěna také lavička. Rybníček je dochován dodnes, ale je zarostlý žabincem a ostrov nepřístupný.

Po návštěvě Neuhausu můžete pokračovat ve výletě po cestě vedoucí přístupnou částí vojenského prostoru Hradiště kolem uhlířské chaloupky a dále lesem okolo Valče.