Dětaňský chlum

Přírodní rezervace s teplomilnými doubravami a množstvím vzácných druhů rostlin se nalézá nedaleko obcí Dětaň a Dvérce.

Přírodní rezervace Dětaňský chlum se nachází na jihovýchodním okraji Doupovských hor poblíž obce Dětaň ve vzdálenosti cca 7,5 km od Valče. Rezervace má celkovou rozlohu 35,6 ha a byla vyhlášena 18. listopadu 1967. Jedná se o dochované teplomilné doubravy a stepní trávníky s typickou květenou, které se rozkládají na náhorní plošině a jižním svahu kopce Chlum v nadmořské výšce 510–530 m n. m. 

Na hlinitokamenitých půdách vulkanického původu zde roste mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin. Nejčastěji zastoupené dřeviny jsou zde dub zimní, dub mnohoplodý a dub žlutavý. Z bylin můžeme na jaře v chlumu spatřit např. rozkvétající prvosenku jarní, mochnu bílou či plicník úzkolistý. Koncem jara a v létě zde dále kvetou vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý, lilie zlatohlávek, kociánek dvoudomý, hvozdík lesní, ocún lesní a mnoho dalších. V rezervaci se vyskytuje také celá řada zajímavých teplomilných živočichů např. ještěrka obecná, různé druhy brouků střevlíků, tesaříků a nosatců či několik druhů mravenců rodu Formica.