Netopýři z Valče

Areál zámku je nejvýznamnějším známým zimovištěm netopýrů v oblasti Doupovských hor.

V areálu zámku se lze po celý rok setkat s mnoha ohroženými druhy netopýrů, zaznamenáno zde bylo dosud 12 druhů. Velké počty netopýrů tu každoročně přečkávají chladné období roku v historických pivovarských sklepích v parku a v zámeckém podzemí. 
 
Období nedostatku potravy netopýři tráví v hlubokém zimním spánku, kdy teplota jejich těla poklesne o 30 °C a zpomalí se i dýchání a činnost srdce. Šetří tak energii a přečkají několik měsíců jen s pomocí nevelkých tukových zásob. Ve Valči zimují ve velkých počtech netopýři černí a hvízdaví, pravidelně také netopýři ušatí, velcí, vodní, řasnatí, dlouhouší či večerní. V letním období je pro netopýry atraktivním místem především zámecký park. Intenzivně tu loví hmyz a staré listnaté stromy netopýrům poskytují vhodné úkryty v dutinách a štěrbinách. Od roku 2009 zde vždy koncem léta probíhá každoroční odchyt a kroužkování netopýrů. Za jedinou noc je možné zde chytit až 70 jedinců mnoha druhů, zjištěn tu byl i jeden z nejvzácnějších a nejméně prozkoumaných druhů v ČR, netopýr velkouchý.

Netopýři jsou dlouhověcí, mohou se dožít až 40 let. Do osvědčeného úkrytu se každoročně vracejí, stejný sklep, půdu či strom mohou využívat po celá desetiletí. Zároveň jsou však zranitelní – mají nízkou rozmnožovací schopnost, a pokud úkryt zanikne, znamená to pro místní populaci významnou ztrátu. Z tohoto důvodu jsou netopýři chráněni zákonem. Při opravách budov, zabezpečování podzemních prostor, ale také při kácení stromů je velmi důležité postupovat ohleduplně a zachovat pro netopýry vhodné podmínky. Zimujícím netopýrům je třeba zajistit klid a nerušit je.

Pivovarské sklepy byly šetrně staticky zajištěny v roce 2009 a v současnosti o tuto cennou lokalitu ve spolupráci se správou zámku pečují pracovníci AOPK ČR ze Správy CHKO Slavkovský les.

Text: Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2020
http://napude.sousednetopyr.cz/navstivte-netopyry/
Fotografie: Přemysl Tájek, archiv ČESON