Nová expozice pozdně gotických fresek ze zaniklého kostela svatého Wolfganga v Doupově na zámku Valeč

Od 18. června je veřejnosti na státním zámku Valeč v Karlovarském kraji zpřístupněna nová expozice transferů fresek ze zaniklého kostela svatého Wolfganga v Doupově. Pozdně gotické fresky byly zachráněny krátce před likvidací kostela i města. Symbolicky se tak vrátily do svého kraje, regionu, do brány Doupova.

V roce 1967 byly sejmuty vzácné pozdně gotické fresky z kostela sv. Wolfganga v městě Doupov. Původní výzdoba z roku 1513 byla zachráněna před likvidací kostela i celého města při vzniku vojenského újezdu Hradiště. Záchrana a restaurování, které proběhly v letech 1967–1968, jsou dílem restaurátorů Vlastimila Bergera, Aloise Martana a Karla Benedíka. Opětovně byly v letech 2000–2001 restaurovány v rámci mobiliáře kláštera v Plasích. Do začátku roku 2021 byly součástí expozice na státním hradě Švihov. Na jaře 2021 byly převezeny a instalovány v Hubertově sále státního zámku Valeč.

Většina fresek kaple sv. Wolfganga ze zaniklého města Doupov představuje pašijový cyklus. Původně zahrnoval 25 polí o rozměru 110 x 130 cm, dochovalo se však jen 22 z nich. Dále jsou instalovány dvě oltářní fresky znázorňující sv. Annu Samotřetí se sv. Kateřinou a sv. Barborou a freska s Pannou Marií Ochranitelkou. Naproti pašijovému cyklu se dochovala největší freska znázorňující poustevníka a sv. Kryštofa s Ježíšem v iluzivní krajině. Tato freska s rozměry 405 x 446 cm je složena ze čtyř dílů. 

Pro expozici byl vybrán bývalý Hubertův sál, který během požáru zámku v roce 1976 kompletně vyhořel. Sál má obdobné rozměry jako původní kostel sv. Wolfganga. Fresky jsou vystaveny v citlivé instalaci se scénickým nasvícením a zvukem, na které se podílel ateliér multimédií Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Jana Morávka. Stávající konstrukce stropu je zaklopena uměleckým podhledem vytvořených z destruovaných prken z blízkého pivovaru. Podhled vytvořil umělec Jakub Hadrava, který je znám svou instalací duchů v kostele Luková a který je rovněž bývalým studentem ZČU. Podobně jako v zámeckém lapidáriu se sochami Matyáše Bernarda Brauna bude mít návštěvník možnost zvolit několik scén zvuku i nasvícení.